Wat is ABA en PRT?

ABA staat voor Applied Behavior Analysis en is een overkoepelde naam voor vroegtijdige gedragstherapieën. ABA is een wetenschappelijke benadering, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar hoe de (sociale) omgeving het gedrag van uw kind beïnvloedt en hoe hun gedrag de (sociale) omgeving beïnvloedt. 

Met ABA werken we vanuit de motivatie van uw kind, om zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van spel, zelfredzaamheid, taal en gedrag aan te leren. Deze aanpak is geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor kinderen met ADHD, syndroom van Down of andere gedrags- of leermoeilijkheden.  

Voorafgaand een behandeling wordt zowel het gedrag (Behavior) geobserveerd, als ook wat er voorafgaan aan het gedrag gebeurde (Antecedenten) en wat erop volgt (Consequenties). Deze ABC’s zijn erg van belang om inzicht te kunnen geven in de omgevingsfactoren die het gedrag beïnvloeden en vormen daardoor de basis voor behandeling.  

Binnen ABA richten we onze aandacht op verschillende punten, zoals:  

 • Het aanleren van vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid, sociaal gedrag, spel, taakgericht gedrag. 
 • Het bevorderen van de taalontwikkeling.  
 • Het verminderen van probleemgedrag, door middel van het analyseren van de situaties en momenten wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is. 

 

Er zijn verschillende ABA hulpverleningsvormen die we bij Ingrid Coaching en Begeleiding gebruiken: 

 • Discrete Trial Training: DTT is een intensieve een-op-een training. Je kind krijgt de training van trainers die geschoold zijn in de principes van DTT. In de training leren we je kind nieuwe vaardigheden aan, zoals vormen, kleuren of dierennamen. De vaardigheden die we aanleren stemmen we af met wat ouders belangrijk vinden en wat het kind nodig heeft of interesse in heeft. De training wordt gegeven in kleine stapjes en op een leuke manier. Herhaling en oefening zijn hierbij uitgangspunt. 
 • Natural Environment Training: NET speelt in op het idee dat leren het beste plaatsvindt binnen een natuurlijke setting van het dagelijks leven van het kind. Deze aanpak maakt gebruik van inherente leermogelijkheden die situaties uit de echte wereld bieden en waar het kind intern voor gemotiveerd is. Het leren smeren van een boterham, het leren schommelen of het gebruik leren maken van een waterspuit zijn hier voorbeelden van. Daarnaast stelt NET kinderen in staat om vaardigheden te generaliseren die verder gaan dan gestructureerde omgevingen. 

 

Pivotal Respons Treatment: PRT is een behandeling gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden en het bevorderen van sociale initiatieven. PRT maakt gebruik van alledaagse of natuurlijke situaties en leermomenten om kinderen te leren communiceren. Van nature nemen kinderen al van jongs af aan veel initiatieven om contact te maken met anderen. Hierdoor leren ze uit zichzelf veel vaardigheden zoals oogcontact maken, beurtgedrag, taal gebruiken, imiteren, gespreksvaardigheden, emoties herkennen, sociale regels enz.
PRT is bedoeld voor kinderen die over het algemeen weinig contact maken en richt zich op de volgende 4 kernvaardigheden:  

 • Motivatie (tot interactie) 
 • Sociaal initiatief nemen 
 • Het kunnen reageren op meerdere kenmerken (volgens context denken) 
 • Zelfmanagement 

Sommige kinderen praten niet of gebruiken taal nog weinig in hun contact met anderen. Met PRT worden kinderen uitgelokt om interactie te krijgen met anderen. Bij PRT staat de motivatie van het kind centraal, want vanuit daar zal er communicatie ontstaan. De trainer (PRT’er) volgt het kind bij zijn interesse of wat hij aan het doen is, en probeert vanuit die situatie leermomenten te creëren. Bijvoorbeeld door een kind te “verleiden” om contact te komen of te simuleren om vragen te stellen. De PRT’er reageert vervolgens op een natuurlijke manier op het kind.
 

Een ABA of PRT behandeling begint met het opstellen van een plan met daarin alle doelen en de te leren vaardigheden. Het opstellen van het plan doet de behandelaar samen met de ouders. Voor een complete ABA behandeling werkt Ingrid Coaching en Begeleiding samen met Altius ABA, die het plan opstelt. Voor de PRT trainingen zijn de HBO+-medewerkers van onze praktijk geschoold om hiervoor een plan op te stellen. De trainingen vinden plaats bij ons op de praktijk of bij het kind thuis. Bij een behandeling doen ouders actief mee met de training en kunnen thuis door ons worden gecoacht.  

Uitgangspunten ABA

ABA werkt vooral met de motivatie van het kind, het opdelen van een doel in kleine stapjes, bieden van hulp om het gewenste gedrag op te wekken, en het zorgen voor veel herhaling.
Binnen ABA richten we onze aandacht op verschillende gebieden, zoals:

 • Het bevorderen van de taalontwikkeling. Hierbij ligt een grote nadruk op het initiatief en motivatie van het kind, vragen om wat je wilt. Het goed kunnen uiten van je wensen voorkomt vaak al probleemgedrag.
 • Het aanleren van vaardigheden op het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.Het aanleren van vaardigheden op het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
 • Het verminderen van probleemgedrag. Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.