Applied behavior analysis (ABA)

RBT en PRT
Ingrid is een registered Behavior Technician (RBT).
Alle personeelsleden zijn in opleiding voor Pivotal Response Treatment (PRT). Dit zijn vormen van ABA en daardoor is het hele team bevoegd om te werken binnen de ABA methode

Wat is ABA?

ABA is een intensieve gedragstherapie. Hierbij werken we altijd vanuit de motivatie van het kind, om zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren. Deze aanpak is zeer geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor kinderen met ADHD, syndroom van Down of andere gedrags- of leermoeilijkheden.

De gedragsanalyse die we halen uit de praktijk zetten we om in de praktijk, om zo gedrag te kunnen begrijpen, te sturen en nieuwe vaardigheden aan te kunnen leren. Doormiddel van ABC beschrijvingen brengen we alles in kaart. Zo wordt inzicht verkregen in de omgevingsfactoren die het gedrag kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn de basis van een behandeling.

Uitgangspunten ABA

ABA werkt vooral met de motivatie van het kind, het opdelen van een doel in kleine stapjes, bieden van hulp om het gewenste gedrag op te wekken, en het zorgen voor veel herhaling.
Binnen ABA richten we onze aandacht op verschillende gebieden, zoals:

  • Het bevorderen van de taalontwikkeling. Hierbij ligt een grote nadruk op het initiatief en motivatie van het kind, vragen om wat je wilt. Het goed kunnen uiten van je wensen voorkomt vaak al probleemgedrag.
  • Het aanleren van vaardigheden op het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.Het aanleren van vaardigheden op het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
  • Het verminderen van probleemgedrag. Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.